Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w naszych serwisach internetowych

Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach, których właścicielem jest nasza firma, poświęconym firmie oraz ofercie będącej przedmiotem działalności naszej firmy. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisami. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszych stron, z wyjątkiem wyraźnie oznaczonych formularzy kontaktowych i rejestracyjnych. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką bezpieczeństwa większości serwisów WWW na świecie, przechowujemy zapytania HTTP/HTTPS kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP/HTTPS,
  • kod odpowiedzi HTTP/HTTPS,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Dla zapewnienia najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp., przede wszystkim, identyfikujemy próby ataktów na strony, aby odwiedzanie naszych stron było najbezpieczniejsze, jak tylko jest to możliwe.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz naszą siecią informatyczną. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych, których właścicielem jest nasza firma

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Nasze serwisy zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności danej strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW, których właścicielem jest nasza firma.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Polityka prywatności została opublikowana w obecnym kształcie dnia 25 września 2018 r.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU.